top of page

Even voorstellen

Sinds mijn tiende rijd ik paard, en ik was nog jonger al paardengek. De Ponyclub spellen, schrijven over elke les in mijn paardendagboek, lievelingspony's, ponykamp. Een eigen paard lag nooit binnen de mogelijkheden, maar ik ben altijd blijven rijden. Ondertussen bouwde ik aan mijn carrière als freelancer in de culturele sector. Nadat ik een paar keer flink van een paard was gevallen, met een metalen plaatje in mijn pols als souvenir, vroeg ik mij af: "Heb ik hier nog wel plezier in?"

Een goede begeleiding maakte dat ik mijn hobby weer helemaal hervond en meer dan dat. Gestimuleerd door mensen in mijn omgeving die opmerkten dat ik altijd zo blij kijk op foto's met paarden, bedacht ik me dat ik juist méér paard in mijn leven nodig had, om tegenwicht te bieden aan de werkdruk van alledag. Maar hoe...zonder de vaste zorg voor een eigen paard?

Een zoektocht naar mogelijkheden bracht mij op de opleiding tot sportmasseur voor paarden bij Massage Hippique in Weert. Ik wilde alleen de basisopleiding volgen, maar eenmaal begonnen raakte ik steeds enthousiaster. Ik slaagde voor de jaaropleiding in juni 2016 en vervolgens deed ik daar ook de opleiding tot Myo-Fascial Release Therapeut. Met het behalen van het diploma 'Masterson Method Certified Practitioner' in oktober 2019 heb ik een bijzonder breed palet van technieken in mijn rugzak. Inmiddels heb ik ook de opleiding tot RuiterCoach aan de Gelukkige Ruiter Academie afgerond, wat weer een hele nieuwe wereld (dat van de paardenménsen) opent!

Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat er nog zoveel te leren is, dus ik blijf cursussen en opleidingen volgen. Maar paarden zijn de állerbeste leermeesters...  

Ellis Buis

bottom of page